Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Om Åsa Wirling

Åsa Wirling är utbildad målare och ljussättare. Under hennes yrkesverksamma karriär som konstnär, i snart 30 år, har hon målat med både färg och ljus.

Förutom sitt arbete i ateljén, som resulterat i ett antal utställningar med oljemåleri, har hon arbetat med att använda ljus för att skapa rumsliga gestaltningar i olika skala, både självständigt och i samarbete med andra som del av större projekt, i både ute- och innemiljö, i privata såväl som offentliga rum.

Intervju: Typhaine Sotés
Video: Raffaele Piano
Ljud: Rina Eide Løvaasen

Sedan 2001 är Åsa medlem i The Swedish Sounpainting Orchestra – TSSO en multidisciplinär orkester där hon medverkar som visuell artist. Orkestern har framfört sina performances runt om i södra Sverige och har också varit i Berlin och Tour. Se mer på www.tsso.se

Dessutom har hon arbetat som projekt- och handledare för konstskoleelevers ljusgestaltningar i det offentliga stadsrummet under 10 års tid på Lunds konst/design skola 2004 – 2014.

LÄNK TILL CV